Zmena zdravotnej poisťovne

Milí poistenci,

každý rok máte možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Ak ste tak urobili pre rok 2022, prosíme Vás, aby ste nám to nahlásili pred návštevou logopéda, či denného stacionára.

Tieto zmeny zaevidujeme, aby preplateníe nákladov na vyšetrenie prebehlo načas.

Ďakujeme za spoluprácu.

 


Pozrieť všetky články