Od prvého kroku k písmenku (webinár pre rodičov)

Dôležitosť podpory motoriky v domácom prostredí a jej súvis s rozvojom reči a grafomotorikou

Trvanie webinára: 2h

Najbližší termín webinára:aktuálne nie je naplánovaný. Registrujte sa a dostanete od nás notifikáciu o konaní

Webinár je určený pre rodičov detí vo velu 3-7rokov, ktorí chcú v domácom prostredí podporiť grafický prejav svojich detí, jemnú a hrubú motoriku.

Oboznámte sa s dôležitosťou rozvoja motoriky a jej vzťahu k iným oblastiam vývinu:

  • dôležitosť rozvoja motoriky a jej vplyv na grafomotoriku
  • faktory ovplyvňujúce vývin a úroveň detskej kresby
  • ako motivovať dieťa ku kresleniu
  • mké pracovné návyky podporiť pri kreslení
  • množstvo praktických námetov na aktivity na hrubú motoriku, jemnú motoriku, grafomotoriku, ktoré rodičia môžu využiť v domácom prostredí

Webinár prebieha na online platforme, detaily k prihláseniu dostanú účastníci po registrácii.

Cena webinára je 20 Eur


Mám záujem o kurz