Pracovné možnosti

Páčilo by sa vám pracovať v našom tíme?

V našich ambulanciách sa snažíme denne poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom formou celodenných liečebných pobytov alebo v špecializovaných logopedických a psychologických ambulanciách.

Tím našich odborných špecialistov prispôsobuje odborné programy podľa závažnosti poruchy vývinu reči a to pre deti s oneskoreným vývinom reči až po deti s narušeným vývinom reči z rôznych príčin.

Tím našich odborníkov využíva tie najmodernejšie diagnostické a liečebné metódy, z ktorých mnohé sami vytvorili a prinášajú tak neustále zlepšenia pre našich najmenších klientov.

Mali by ste záujem už počas vášho štúdia nahliadnúť do Centra Dialóg?

Napíšte nám: recepcia@centrumdialog.sk 

V rámci spolupráce so študentmi VŠ ponúkame rozvíjanie praxe v odboroch:
  • logopédia
  • liečebná pedagogika
  • psychológia

Oslovili sme vás? Pošlite nám svoj životopis.