Denný stacionár

Starostlivosti v dennom stacionári zvyčajne predchádza liečba v našich odborných ambulanciách.

Po komplexnom vyšetrení v ambulanciách prijímame na liečebný pobyt deti vo veku od 3 do 7 rokov. Predovšetkým ide o deti, ktoré vyžadujú bezodkladnú intenzívnu a systematickú liečbu, resp. deti, pre ktoré je ambulantná starostlivosť nedostatočná. V rámci mesačného pobytu sa deťom poskytuje skupinová a individualizovaná terapia podľa nášho korekčného programu. Program stimuluje aj motorický, rozumový, sociálny a emočný vývin detí. Deje sa tak v hravých a podnetných činnostiach, pričom prvoradým cieľom je rozvíjať ich komunikačné schopnosti. Programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči a to pre deti nehovoriace až pre deti s deficitmi vo vetnej a gramatickej stavbe reči.

Praktické informácie pre pobyt v dennom stacionári nájdete TU

Podmienky a pravidlá liečebného režimu v dennom stacionári nájdete TU

Ostatné dokumenty potrebné pre pobyt v dennom stacionári:

Informovaný súhlas

Dotazník dieťaťa prijatého na sanatórny pobyt

Splnomocnenie – príloha k nástupu

Potvrdenie o prijatí dieťaťa na pobyt