Komplexná logopedická a psychologická starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia

Prvý vysokošpecializovaný odborný ústav na Slovensku

Naše služby

Logopédia

Prevádzkujeme špecializované logopedické ambulancie, ktoré slúžia na komplexnú diagnostiku a terapiu detí s poruchami vývinu reči a učenia.

Psychológia

Súčasťou komplexnej liečby je rovnako aj psychologická diagnostika a terapia zameraná na rôzne oblasti psychomotorického vývinu, ktoré s poruchami reči a učenia súvisia.

Denné pobyty / stacionár

Po komplexnom vyšetrení a diagnostike v psychologickej a logopedickej ambulancii prijímame na liečebný pobyt deti vo veku od 3 do 7 rokov.

Kurzy

Ponúkame rozličné kurzy a tréningy pre deti, ale aj ich rodičov, ktorých obsah sa venuje rôznym výzvam v poruchách reči, komunikačných problémoch a problémoch s učením.

Kto sme

Sme vysokošpecializovaný odborný ústav, ktorý poskytuje komplexnú logopedickú a psychologickú starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia už od roku 1996. V súčasnosti sme jediné špecializované pracovisko na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou.

Povedali o nás

Keďže mám dvojíčky, ktoré boli predčasne narodené, nevyhli sme sa problémom s rečou. V Centre Dialóg sme sa stretli s neskutočne prívetivým prístupom, odbornou starostlivosťou a trpezlivosťou, ktorú deti, a buďme k sebe úprimní, častokrát aj rodičia potrebujeme.

Zdenka P.

Boli sme veľmi prekvapení, aké rýchle pokroky robí naša dcéra v Dialógu. Vaše mesačné programy sú neskutočné,dcéra sa vrátila ako vymenená. Je úžasné,ako sa pod vašou starostlivosťou vedia deti posunúť za krátky čas.

Janka D.

Ambulatná starostlivosť je na veľmi dobrej úrovni. Moje obe deti sa vždy návšteve tešili, váš tím logopedičiek a psychologičiek je naozaj špičkový. Vidieť, že ich práca s deťmi baví, sú naozaj profesionáli ale zároveň aj veľmi ľudský a prístupní nielen k deťom ale aj k rodičom.

Marek B.

S obdivom sledujem vašu odbornosť a nadšenie,ktoré prenášate aj na naše deti. Syn začal navštevoval denné sanatórium pred troma mesiacmi a ešte aj teraz stále hovorí, že chce ísť do Dialógu namiesto škôlky :) Budeme sa veľmi tešiť na ďalší pobyt u vás.

Mirka J.