Terapia hrou (od 3-10 rokov)

Individuálna terapeutická pomoc prispôsobená detskému klientovi, kde hračky sú slová a hra je rečou dieťaťa.

Momentálne sú naše kapacity k tomuto kurzu vyčerpané a nevieme prijímať nových klientov. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Trvanie kurzu: 12 stretnutí, 45 minút, 3 úvodné stretnutia s rodičom

Cieľom kurzu je vytvoriť dôverné a akceptujúce prostredie, v ktorom môže dieťa prostredníctvom hry bezpečne riešiť svoje problémy, získavať nové kompetencie, nachádzať svoj potenciál a rozvíjať svoju osobnosť. 

Dieťa sa počas kurzu cíti v bezpečí za stálej prítomnosti rodiča v čakárni, zatiaľ čo v herni ho sprevádza odborný terapeut.

Kedy je naša terapeutická pomoc vhodná? 

  • v záťažových obdobiach I nástup do materskej škôlky, alebo do školy, rozvod, narodenie súrodenca, strata blízkeho 
  • pri poruchách správania a emočných výkyvoch 
  • podpora sebavedomia 
  • akceptovanie hraníc