O nás

Sme vysokošpecializovaný odborný ústav, ktorý poskytuje komplexnú logopedickú a psychologickú starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia už od roku 1996.

V súčasnosti sme jediné špecializované pracovisko na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou.

Komplexná starostlivosť o pacienta sa zabezpečuje formou ambulantnej starostlivosti v špecializovaných logopedických a psychologických ambulanciách a formou celodenného liečebného pobytu v dennom stacionári. Cieľom je stimulovať celkový psychomotorický vývin detí v motorickej, rozumovej, sociálnej a emočnej oblasti.

Cenník služieb

Prispôsobené potrebám

Naše programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči a to pre deti s oneskoreným vývinom reči až po deti s narušeným vývinom reči z rôznych príčin.

Najmodernejšie metódy

Využívame najmodernejšie diagnostické a liečebné metódy, z ktorých mnohé vytvoril tím našich odborníkov.

Zdravotné poisťovne

Ústav je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.