Škola pozornosti podľa Achutina a Pylajeva (od 6-7 rokov)

Rozvíjanie a korekcia pozornosti.

Trvanie kurzu: 10 sedení, 45 minút

Metodika je určená pre deti, ktoré sú príliš aktívne, neposedné, konajú impulzívne alebo naopak, sú pomalé, málo aktívne a rozptýlené. Toto sú prejavy nedostatočne rozvinutej pozornosti a neschopnosti plánovať a kontrolovať vlastné aktivity a správanie. U predškolákov takéto ťažkosti nie sú príliš očividné, ale v škole vedú k slabým výkonom v učení, čo má za následok stratu motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy a dieťa sa stáva chronicky neúspešným žiakom.

Naša škola pozornosti je založená na práci s číselným radom, avšak hlavným cieľom nie je učiť deti počítať, ale: 

  • rozvíjať pozornosť 
  • osvojiť si návyky programovania  
  • kontrolovanie  činnosti 

Mám záujem o kurz