Kurzy

Okrem starostlivosti v logopedických ambulanciách a celodennej terapie v dennom stacionári ponúkame kurzy a tréningy a to tak pre deti, ako aj ich rodičov, ktorých obsah sa venuje rôznym výzvam v poruchách reči, komunikačných problémoch a problémoch s učením. Naše kurzy prebiehajú v malých skupinách a pod dohľadom terapeuta sa tak deti učia vnímať a rozumieť sebe a druhým, skúšajú a osvojujú si zdravšie spôsoby vzájomného správania sa a komunikácie, vytvárajú si realistickejšie postoje k sebe a k druhým a osvojujú si nové zručnosti. Kurzy slúžia ako doplnková terapia pre našich pacientov aj pre verejnosť.