Zahrajme sa s rozprávkou (od 5-7 rokov)

Hravý kurz s cieľom reprodukcie príbehu divadla Kamishibai.

Trvanie kurzu: 4 stretnutia

Náš hravý kurz s pomocou divadielka Kamishibai zabaví aj podporí rozprávačské schopnosti vášho dieťaťa. 

Je vhodný pre deti pred nástupom do školy, s odloženou školskou dochádzkou, aj pre deti s poruchou vývinu jazyka a reči, v ktorom sa učia vyjadrovať časovú následnosť a príčinno – dôsledkové vzťahy. Kurz prebieha hravou formou, využíva prvky dramatizácie a divadla Kamishibai v skupinách 4 – 6 detí. 

Pomocou denného kurzu sa naši malí klienti učia: 

  • reprodukovať príbeh a rozvíjajú tak aktívnu i pasívnu slovnú zásobu
  • vnímať časovú následnosť a príčinno – dôsledkové  vzťahy 
  • rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie 
  • predčitateľskú gramotnosť 

Mám záujem o kurz