Webináre pre rodičov

Milí rodičia,

spúšťame pre Vás set webinárov, ktoré Vám pomôžu podporiť komunikáciu a grafický prejav Vašich detí.

Prvý webinár s názvom Rečový vývin dieťaťa a možnosti, ako ho podporiť sa dozviete základné vedomosti o vývine reči a jeho medzníkoch v ranom veku, o možnostiach ako reč detí stimulovať, a tak im pomôcť v napredovaní.

Je vhodný pre rodičov (a blízkych), ktorí chcú zlepšiť komunikáciu so svojim dieťatkom a pomôcť mu tak zlepšiť jeho rečové schopnosti. Pre rodičov, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti o rečovom vývine detí. Pre rodičov, ktorých dieťa je na začiatku rečového vývinu (ešte nehovorí – hovorí len niekoľko slov – hovorí dvoj-trojslovné kombinácie slov, netvorí vety na úrovni svojho veku). Pre rodičov, ktorí majú obavy o rečový vývin dieťatka.

V prípade záujmu sa registrujte na našej stránke: https://centrumdialog.sk/kurzy/recovy-vyvin-dietata/

 

Úroveň motorických schopností sa prelína celým vývinom dieťaťa, ovplyvňuje jeho fyzickú zdatnosť, výber pohybových aktivít, včlenenie sa do kolektívu, vnímanie, reč, kresbu a neskôr písanie. Aj preto nadviažeme na vývin reči v druhom webinári práve s témou grafomotoriky,ktorej úroveň sa neskôr prejaví aj v schopnosti písať.

Webinár s názvom Od prvého kroku k písmenku Vám priblíži dôležitosť podpory motoriky a jej súvis s rozvojom reči a grafomotorikou

Je určený pre všetkých rodičov detí, ktorí chcú podporiť grafický prejav svojich detí.

Načo sa môžete vo webinári tešiť?

  • Vysvetlíme si dôležitosť podpory motoriky a jej súvis s rozvojom reči a grafomotorikou
  • Predstavíme si faktory ovplyvňujúce vývin a úroveň detskej kresby
  • Naučíme sa, ako dieťa ku kresleniu motivovať
  • Vysvetlíme si ako správny úchop, držanie tela, práca s uvoľnením a napätím ovplyvňuje kresebný výkon dieťaťa
  • Odnesiete si množstvo nápadov na aktivity na hrubú motoriku, jemnú motoriku, grafomotoriku

Svoje miesto si rezervujte svojou registráciou: https://centrumdialog.sk/kurzy/od-prveho-kroku-k-pismenku/

 

Tešíme sa na Vás

 


Pozrieť všetky články