Využite možnosť darovať 2% z Vašej dane

už od roku 1996 sa ako prvý Vysokošpecializovaný odborný ústav venujeme komplexnej diagnostike a terapii deťom s poruchami reči a učenia v oblasti logopédie a psychológie. Tento rok sme aj prijímateľom 2% z dane, preto by sme Vás chceli osloviť s návrhom na podporu, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať a zlepšovať.

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše nad rámec platenia daní. Je to Vaše právo a v prípade neuplatnenia tieto prostriedky odtečú do štátneho rozpočtu. Môžete si na podporu vybrať niektorú z organizácií, ktorú zverejňuje Notárska komora. Budeme veľmi radi, ak si vyberiete Nadáciu Dialóg a podporíte tak našu snahu o zlepšenie vývinu reči u detí a ich schopnosť byť pripravení na školu a učiť sa.

Využívame intervenčné programy, ktoré nerozvíjajú len komunikačné schopnosti, ale všetky oblasti psychického vývinu, ktoré s rečou súvisia a v ktorých deti v rôznej miere zaostávajú. Ambulantnú liečbu v logopedických ambulanciách kombinujeme s  terapeuticko – reedukačnými pobytmi v dennom stacionári pre dosiahnutie pokroku detí s vývinovými poruchami reči.

 Vďaka Vašej podpore prostredníctvom 2% z dane môžeme zrealizovať okrem iného aj nákup:
– didaktických pomôcok a edukačných hračiek,
– špeciálnych logopedických pomôcok
– stimulačných pomôcok
– hier na rozvoj reči a učenia
– pracovných zošitov
– či tvorbu novej publikácie

Vyhlásenie na poukázanie podielu dane nájdete tu

Údaje o prijímateľovi pre účely výhlasenia

Obchodné meno (názov): Nadácia Dialóg
Právna forma:  Nadácia
IČO: 50 572 113
Sídlo: Tehelná 3120/26, 831 03 Bratislava

Ako postupovať pri poukázaní 2% z daní

ZAMESTNANEC

 1. Do 15.02.2021 požiada zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, aj o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ ho vystaví po zaplatení dane a najneskôr do 15.04.2021
 2. Z tohto Potvrdenia si vie zamestnanec zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže zamestnanec poukázať, ak v roku 2020 nebol dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2020 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a má Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2020 dobrovoľnícky pracoval.
 3. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie a doručí do 30.04.2021 na svoj daňový úrad    

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 1. Pri vyplnení daňového priznania si treba vypočítať:
  a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže FO v prospech prijímateľa poukázať, ak v roku 2020 nebola dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2020 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín 
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa..
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska

PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vypočítava sa 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú možno poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať je možné aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ďakujeme!


Pozrieť všetky články