Šušlanie a račkovanie

Odborne narušená zvuková rovina reči (dyslália), tvorí asi 70% prípadov poruchy reči.

V hľadiska výslovnosti by trojročné deti mali byť na 75% zrozumiteľné pre svojich rodičov. U štvorročných detí by už mala byť reč absolútne zrozumiteľná aj pre cudziu osobu. Vo veku zhruba päť rokov by už mala byť reč ustálená, no môžu sa objavovať nejaké pozostatky, ako je vynechávanie hlásky R alebo niektorých sykaviek.

Minimálne 70 percent detí, ktoré prichádzajú do ambulancie klinickej logopédie, má narušenú zvukovú rovinu reči, často v kombinácii s ďalšími ťažkosťami. „Čistá“ dyslália je v súčasnosti už veľmi vzácna.

Príčin narušenej zvukovej roviny reči je viac. Buď ide o organické príčiny, napríklad skrátenú podjazykovú uzdičku, alebo o zväčšenú nosohltanovú mandľu a rôzne poruchy zhryzu. Môžu to byť aj funkčné príčiny, napríklad vtedy, keď funkcia orofaciálneho aparátu nie je taká, aká by mala byť.

Problémy s výslovnosťou sú často len jedným zo symptómom iného poškodenia či narušenia, zvyčajne vývinovej jazykovej poruchy. Vtedy to ide ako jeden balík ťažkostí, aj čo sa týka jazykových deficitov, napríklad porozumenia alebo gramatiky.

Detí, ktoré majú len artikulačný problém, je čoraz menej, deti majú aj pridružené ťažkosti súvisiace s vývinovou jazykovou poruchou. Je pravda, že ich máme oproti minulosti v ambulancii viac, je to však spôsobené aj tým, že dnes máme aj lepšiu diagnostiku, tým pádom vieme ťažkosti oveľa lepšie zachytiť ako kedysi.

Pri pochybnostiach je potrebné navštíviť logopéda a urobiť diagnostiku, nastaviť terapiu. Najdôležitejšia je však práca s dieťaťom doma na dennej báze. Pri zložitejších poruchách je terapia zameraná na rozvoj porozumenia a vnímania rozdielov. Tieto program sú individuálne nastavené na konkrétne potreby dieťaťa

Prečítajte si celý rozhovor s našou logopedičkou Silviou Minárikovou

https://zena.sme.sk/c/23297778/logopedicka-z-pohladu-odbornika-suslanie-a-rackovanie-nikdy-nie-je-rozkosne.html

V rozhovore sa dočítate

  • prečo majú niektoré deti problém s výslovnosťou
  • akú výslonosť môžeme očakávať od trojročného dieťaťa
  • čo je narušená zvuková rovina reči
  • kedy by sme mali navštíviť logopéda
  • ako korigovať chyby vo výslovnosti
  • či sa môže výslonosť napraviť sama od seba, bez zásahu odborníkov

Pozrieť všetky články