Podporte nás Vašimi 2%

Milí naši priatelia,

ak sa rozhodujete, kam venovať svoje 2%, uchádzame sa o Vašu priazeň.
Už vyše 25 rokov poskytujeme inštitucionalizovanú a ambulantnú starostlivosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a to najmä s vývinovou jazykovou poruchou, poruchami pozornosti a učenia. Našim cieľom je celostný prístup k detskému vývinu, aj preto sa usilujeme o rozširovanie našich služieb a terapií tak, aby pomáhali detičkám u nás maximálne napredovať.
Aj vďaka príspevkom z 2% z daní z príjmu vieme pre deti zabezpečiť inovačné logopedické a edukačné pomôcky do denného stacionára a do našich ambulancií v rámci Slovenska, ktoré využívame s deťmi každodenne v terapiách.

Vyhlásenie na poukázanie podielu dane nájdete tu

 

Údaje o prijímateľovi pre účely výhlasenia

Obchodné meno (názov): Nadácia Dialóg
Právna forma:  Nadácia
IČO: 50 572 113
Sídlo: Tehelná 3120/26, 831 03 Bratislava

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z daní

ZAMESTNANEC

1. Do 15.02. 23 požiada zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň, aj o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ ho vystaví po zaplatení
dane a najneskôr do 15.04.

2. Z tohto Potvrdenia si vie zamestnanec zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže zamestnanec poukázať, ak v roku 2022
nebol dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma však musí
byť minimálne 3 €.
b) 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2022 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a
má Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2022 dobrovoľnícky pracoval.

3. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie a doručí do 30.04.2023 na svoj daňový úrad

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

1. Pri vyplnení daňového priznania si treba vypočítať:
a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže FO v prospech prijímateľa poukázať, ak
v roku 2022 nebola dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma
však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech
1 prijímateľa..
3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vypočítava sa 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú možno
poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať je možné aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť
splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ďakujeme!


Pozrieť všetky články