Online Kurzy

Vážení rodičia,

naše zariadenie je z dôvodu pandémie COVID -19 do odvolania zatvorené. Uvedomujeme si však, ako veľmi je dôležité, aby sa pre správny vývin reči, kontinuálne pracovalo ďalej s Vašim dieťaťom, preto Vám ponúkame možnosť pokračovať v terapii v domácom prostredí.

Náš online program „Stimulácia reči a iných psychických funkcií“ obsahuje invdividuálnu terapiu a cvičenia na mesiac, ktorými Vaše dieťa spoločne s Vami bude sprevádzané na ceste k zlepšeniu ich verbálnych schopností a psychických funkcií . Súčasťou cvičení sú detailné inštrukcie k tomu, ako urobiť domácu terapiu čo najefektívnejšou. Okrem toho ponúkame priestor na konzultáciu počas lekcií a záverečné zhrnutie, kde máte priestor na akékoľvek otázky.

Online program

Online program zahŕňa 4 tematické celky venujúce sa rozvíjaniu jednotlivých zložiek jazykových rovín

  • 12 hlavných aktivít
  • 12 pracovných listov k hlavnej téme
  • 12 listov na zopakovanie a upevnenie
  • 12 pracovných listov na precvičenie grafomotoriky
  • 4 konzultácie (15minút)

Ako online program prebieha?

Tri krát do týždňa Vaše dieťa absolvuje domácu terapiu trvajúcu približne 40 minút. Začína sa aktivitou, ktorú vám odporučíme v manuáli, pokračuje sa pracovným listom a jeho zopakovaním podľa inštrukcii terapeuta. Terapiu daného dňa ukončíme grafomotorikou. V prípade nejasností Vám vždy pomôžeme cez konzultáciu, ktorú si vopred dohodneme.

Dieťa počas celého programu povedie odborne vyškolený terapeut, ktorý Vás bude ako rodiča usmerňovať a  priebežne o všetkých úspechoch Vášho dieťaťa informovať.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na kurzy@centrumdialog.sk alebo telefonicky na 0905 319 014


Pozrieť všetky články