Nová logopedická ambulancia v Dolnom Kubíne

Rozširujeme svoje pôsobenie. Po Žiline otvárame novú logopedickú ambulanciu v Dolnom Kubíne.  V logopedickej ambulancii poskytujeme komplexnú logopedickú starostlivosť pre deti už od 2 rokov:

– zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností u detí v ranom veku,

– vyšetrenie jazykových schopností u detí predškolského veku (výslovnosť, naratíva, jazykový cit, fonematické uvedomovanie, sluchová pamäť, slovná zásoba, porozumenie reči a iné),

– vyšetrenie a terapia plynulosti reči,

– posúdenie rizika rozvoja špecifi ckých porúch učenia (dyslexia, dysortografi a a iné),

– prevencia porúch učenia

Vprípade potreby, komplementárnu psychologickú diagnostiku a poradenstvo realizujeme v našej pobočke v Žiline.

Príjmame pacientov všetkých zdravotných poisťovní aj samoplatcov.

Ambulancia sa nachádza na I. nadpodlažnom poschodí polyfunkčného objektu, v priestoroch Súkromného centra špeciálno – pedagogického
poradenstva.
Dialóg spol.s r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 2190,
026 01 Dolný Kubín

Ak máte záujem o logopedické služby v našom centre, zaregistrujte svoje dieťa prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete na našom webe https://centrumdialog.sk/registracia-pacientov/

 


Pozrieť všetky články