Maňušky v logopedickej ambulancii

Deti milujú hru a jednou z ich obľúbených hračiek bývajú maňušky. My ich s veľkou obľubou používame pri logopedickej terapii tiež. Prezradíme Vám prečo 🙂

Maňušky pomáhajú pekne rozvíjať nie len reč, ale aj sociálne, emocionálne a rozprávačské zručnosti, počúvanie, hrubú a jemnú motoriku, kreativitu i sebadôveru dieťaťa.

Prostredníctvom maňušiek vieme ľahšie:

Nadviazať kontakt s dieťaťom, ktoré sa môže v novom prostredí cítiť neisto, či osamelo. Maňuška sa dokáže cítiť úplne rovnako, ako sa momentálne cíti dieťa. Takýto kamarát dokáže zmierniť úzkosť dieťaťa a navodiť priateľskú atmosféru, plnú dôvery a zábavy.

Rozvíjať reč. A to nie len po jej zvukovej stránke, kedy dieťaťu dokážeme lepšie ukázať, ako má postaviť svoju pusu či jazyk, aby dokázalo jednotlivé hlásky povedať správne. Dieťa je ochotnejšie zopakovať počuté zvuky, slabiky či slová po bláznivej maňuške. Môže ju tiež opraviť, ak vysloví slovo nesprávne (rozlišovanie správnej a nesprávnej výslovnosti), alebo počúvať, aký zvuk práve povedala (rozlišovanie jednotlivých zvukov či hlások).

Podporovať spontánnosť dieťaťa. Maňuška nabáda k spontánnej a prirodzenej komunikácií dieťaťa v hrovom prostredí, v ktorom sa dieťa učí najrýchlejšie. Preto bude aj terapia zameraná na rozvíjanie slovnej zásoby, či osvojovanie si gramatických štruktúr efektívnejšia.

A v neposlenom rade, urobiť terapiu zábavnou!

Pri akých prípadoch logopédi často siahajú po maňuškách?

TERAPIA MUTIZMU

Práve pre výraznú pomoc s nadväzovaním kontaktu sú maňušky často prvou voľbou pri terapii mutizmu. Dieťa môže začať komunikovať s terapeutom hravou a prirodzenou formou prostredníctvom hry maňušky s jeho obľúbenou hračkou.

TERAPIA ZAJAKAVOSTI

Maňuška sa využíva napríklad na demonštrovanie rozdielov medzi plynulou a neplynulou rečou. Dieťa sa tieto rozdiely učí identifikovať a následne si aj prostredníctvom bábky osvojuje stratégie, ktoré mu pomôžu spraviť reč plynulejšou. Rozprávanie prostredníctvom bábky tiež zmierňuje psychickú tenziu a podporuje sebavedomie dieťaťa.

TERAPIA ZAMERANÁ NA ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

Prostredníctvom maňušiek sa dieťa môže naučiť identifikovať správne a nesprávne sociálne správanie. Hraním rolových hier potom rozvíja pragmatickú stránku svojej reči.


Pozrieť všetky články