Kedy by mali rodičia začať riešiť reč detí?

Logopedickú intervenciu treba vyhľadať čím skôr, ako náhle si rodič všimne nezrovnalosti s vývinom. To je napríklad ak dieťa nerozumie, neudržiava očný kontakt pri komunikácii, nepoužíva gestá v rannom veku. U starších starších detí býva problém s artikuláciou, nesprávne časuje, skloňuje..

U predškolákov si môžeme všimnúť, že nemajú vyvinuté rozprávačské schopnosti, nedokážu zoradiť príbeh v časovej alebo logickej následnosti, preskakujú časti príbehu. Pri vyslovení sykaviek je postavenie jazyka medzi zúbkami. Najproblémovejšie hlásky sú L a R, najčastejšie ich dieťa vynecháva úplne alebo ich nesprávne používa. Na ich nápravu používajú logopédi špeciálne postupy, preto je najlepšie poradiť sa s logopédom a netrénovať výslovnosť doma 🙂

Reč má súvislosť aj s motorikou, ide hlavne o jemnú motoriku, oromotoriku, ktorá súvisí s verbálnou produkciou.

V súčasnosti sa dostávajú deti do logopedickej starostlivosti častejšie, je to jednak novými vedeckými poznatkami, pozornosť rodičov, ale aj dnešná doba, ktorá tomu nahráva. Vyžadujú sa rôzne komunikačné spôsoby v škôlke, v domácom prostredí, deti sú zamerané na elektroniku, to všetko sa môže odraziť na počte detí, ktoré sa dostanú do ambulancie.  Na druhej strane tablety môžu aj pomôcť pri učení, ale len v prípade, ak je tá aktivita sprevádzaná rodičom, ktorý dieťa naviguje, komentuje atď.

Ako deti rozrozprávať?

Vypočujte si celý rozhovor s garantkou Centra Dialóg Silviou Minárikovou v Rádiu Slovensko

https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/aktualne-rubriky/host-dobreho-rana/321480/host-drs-silvia-minarikova-logopedicka

 

 


Pozrieť všetky články