Stimulačný program Mirabilis (od 3-6 rokov)

Komplexný kurz zameraný na napredovanie dieťaťa v učení.

Trvanie kurzu: 5 stretnutí

Cieľom kurzu je optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v učení. Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie. 

  • rozvoj grafomotoriky
  • priestorová orientácia
  • zrakové a sluchové vnímanie
  • symbolické funkcie
  • pamäť, pozornosť a záujem o učenie 

Mám záujem o kurz