Darujte 2% z Vašich daní. Podporíte vývin detskej reči

Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2% z dane z príjmu , uchádzame sa o Vašu priazeň.

Už vyše 25 rokov poskytujeme inštitucionalizovanú a ambulantnú starostlivosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a to najmä s vývinovou jazykovou poruchou, poruchami pozornosti a učenia.

Včasná logopedická a psychologická diagnostika u detských pacientov a liečba týchto špecifických diagnóz je zároveň prevenciou pred navrstvením komunikačných porúch do oblasti učenia a správania.

Vzhľadom ku komplexnosti našej koncepcie a k individuálnemu prístupu deťom už od ranného veku, venujeme nemalé úsilie a prostriedky do vzdelávania našich špecialistov, pomôcok a vybavenia, aby sme Vašim deťom poskytli tú najlepšiu starostlivosť.

Aj vďaka príspevkom z  2% z daní z príjmu sme mohli v minulom roku zabezpečiť nové hračky, inovačné logopedické a edukačné pomôcky do denného stacionára a do našich ambulancií v rámci Slovenska.

Vyhlásenie na poukázanie podielu dane nájdete tu

Údaje o prijímateľovi pre účely výhlasenia

Obchodné meno (názov): Nadácia Dialóg
Právna forma:  Nadácia
IČO: 50 572 113
Sídlo: Tehelná 3120/26, 831 03 Bratislava

Ako postupovať pri poukázaní 2% z daní

ZAMESTNANEC

 1. Do 15.02.2022 požiada zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, aj o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ ho vystaví po zaplatení dane a najneskôr do 15.04.2022
 2. Z tohto Potvrdenia si vie zamestnanec zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže zamestnanec poukázať, ak v roku 2021 nebol dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2021 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a má Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2021 dobrovoľnícky pracoval.
 3. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie a doručí do 30.04.2022 na svoj daňový úrad

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 1. Pri vyplnení daňového priznania si treba vypočítať:
  a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže FO v prospech prijímateľa poukázať, ak v roku 2021 nebola dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2021 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa..
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska

PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vypočítava sa 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú možno poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať je možné aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ďakujeme za Vašu dôveru a pomoc pri skvalitnení našich služieb.


Pozrieť všetky články