Kurzy a tréningy

Okrem ambulantnej a sanatórnej starostlivosti ponúkame aj rozličné kurzy a tréningy a to tak pre deti, ako aj ich rodičov. Ide o:

  • Tréning jazykových predpokladov dobrého čítania (Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina)
  • Prázdninový pobyt pre školákov – intenzívny tréning školských zručností, ktorý sa koná denne počas letných prázdnin v rozsahu min. 10 dni.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.