Oznam k pandemickej situácii a výmenným lístkom pre poistencov

V rámci prevencie šírenia vírusu počas panedmickej situácie, pristúpili poisťovne k opatreniam na zjednodušenie vyšetrení špecialistom.

Od 1.10. do 31.12. nepotrebujete výmenný lístok od všeobecného lekára. Stačí sa objednať na vyšetrenie cez našu recepciu. Platí pre logopedické a psychologické vyšetrenie v Bratislave aj v Žiline.

Pre viac informácii sledujte stanoviská jednotlivých poisťovní.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tel: 02/555 658 71; 0905 319 014

Email: recepcia@dialogzdravotnictvo.sk

Bezpečnostné pokyny v novom školskom roku

Vážení rodičia,

dovoľte nám pripomenúť, že aj po letných prázdninách u nás pokračujeme s dodržiavaním bezpečnostných opatrení na ombedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID 19. Prosíme Vás naďalej o rešpektovanie pravidiel

POKYNY PRE PACIENTOV PRE VYŠETRENIE V LOGOPEDICKEJ/PSYCHOLOGICKEJ AMBULANCII:

 • Do priestorov ambulancií vstupujte len s ochranným rúškom
 • Ruky si vydenzifikujte dezinfekčným prípravkom pri vstupe
 • Je potrebné, aby každý pacient vyplnil čestné prehlásenie
 • Pred vyšetrením Vám bude zmeraná telesná teplota
 • Vstupujte len na vyzvanie

POKYNY PRE PACIENTOV DENNÉHO STACIONÁRA:

 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas sprevádzania dieťaťa do denného stacionára (nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk)
 • Vzhľadom na minimalizovanie zhromažďovania osôb vo filtri budú  rodičia vpustení po jednom a to za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupu do šatne
 • Pobyt rodiča vo filtri by nemal presiahnuť 10 minút
 • Pri vstupe do filtra je potrebná dezinfekcia rúk
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška do skrinky dieťaťa. Rezervné rúško je nutné uložiť do označeného plastového vrecúška
 • Do priestorov denného stacionára vstupujú len deti, ktoré prešli každodenným meraním teploty
 • Pri prejavoch infekcie horných dýchacích ciest bude dieťa prepustené z denného stacionára
 • Pri nástupe je potrebné predložiť čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Je zakázané nosiť do priestorov denného stacionára vlastné jedlo, pitie, hračky (ani ich nenechávať v skrinke dieťaťa)
 • V prípade, že u dieťaťa alebo osoby, s ktorou bolo dieťa v kontakte, je podozrenie alebo už potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne je nutné informovať zamestnancov Centra Dialóg

Ďakujeme, že nám pomáhate spoločne chrániť Vaše zdravie a zdravie Vašich detí

Centrum Dialóg

Otvárame ambulancie aj denný stacionár

S radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka 1.6.2020 je Centrum Dialóg opäť otvorené.

V súvislosti s obmedzením šírenia vírusového ochorenia Vás žiadame o rešpektovanie bezpečnostných pokynov pred vstupom do ambulancií aj denného stacionára

POKYNY PRE PACIENTOV PRE VYŠETRENIE V LOGOPEDICKEJ/PSYCHOLOGICKEJ AMBULANCII:

 • Do priestorov ambulancií vstupujte len s ochranným rúškom
 • Ruky si vydenzifikujte dezinfekčným prípravkom pri vstupe
 • Je potrebné, aby každý pacient vyplnil čestné prehlásenie
 • Pred vyšetrením Vám bude zmeraná telesná teplota
 • Vstupujte len na vyzvanie

POKYNY PRE PACIENTOV DENNÉHO STACIONÁRA:

 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas sprevádzania dieťaťa do denného stacionára (nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk)
 • Vzhľadom na minimalizovanie zhromažďovania osôb vo filtri budú  rodičia vpustení po jednom a to za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupu do šatne
 • Pobyt rodiča vo filtri by nemal presiahnuť 10 minút
 • Pri vstupe do filtra je potrebná dezinfekcia rúk
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška do skrinky dieťaťa. Rezervné rúško je nutné uložiť do označeného plastového vrecúška
 • Do priestorov denného stacionára vstupujú len deti, ktoré prešli každodenným meraním teploty
 • Pri prejavoch infekcie horných dýchacích ciest bude dieťa prepustené z denného stacionára
 • Pri nástupe je potrebné predložiť čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Je zakázané nosiť do priestorov denného stacionára vlastné jedlo, pitie, hračky (ani ich nenechávať v skrinke dieťaťa)
 • V prípade, že u dieťaťa alebo osoby, s ktorou bolo dieťa v kontakte, je podozrenie alebo už potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne je nutné informovať zamestnancov Centra Dialóg

Ďalšie bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky.

Tešíme sa, že Vás opäť uvidíme.  

Kolektív Centra Dialóg

Online Kurzy

Vážení rodičia,

naše zariadenie je z dôvodu pandémie COVID -19 do odvolania zatvorené. Uvedomujeme si však, ako veľmi je dôležité, aby sa pre správny vývin reči, kontinuálne pracovalo ďalej s Vašim dieťaťom, preto Vám ponúkame možnosť pokračovať v terapii v domácom prostredí.

Náš online program „Stimulácia reči a iných psychických funkcií“ obsahuje invdividuálnu terapiu a cvičenia na mesiac, ktorými Vaše dieťa spoločne s Vami bude sprevádzané na ceste k zlepšeniu ich verbálnych schopností a psychických funkcií . Súčasťou cvičení sú detailné inštrukcie k tomu, ako urobiť domácu terapiu čo najefektívnejšou. Okrem toho ponúkame priestor na konzultáciu počas lekcií a záverečné zhrnutie, kde máte priestor na akékoľvek otázky.

Online program
Online Program

Online program zahŕňa 4 tematické celky venujúce sa rozvíjaniu jednotlivých zložiek jazykových rovín

 • 12 hlavných aktivít
 • 12 pracovných listov k hlavnej téme
 • 12 listov na zopakovanie a upevnenie
 • 12 pracovných listov na precvičenie grafomotoriky
 • 4 konzultácie (15minút)

Ako online program prebieha?

Tri krát do týždňa Vaše dieťa absolvuje domácu terapiu trvajúcu približne 40 minút. Začína sa aktivitou, ktorú vám odporučíme v manuáli, pokračuje sa pracovným listom a jeho zopakovaním podľa inštrukcii terapeuta. Terapiu daného dňa ukončíme grafomotorikou. V prípade nejasností Vám vždy pomôžeme cez konzultáciu, ktorú si vopred dohodneme.

Dieťa počas celého programu povedie odborne vyškolený terapeut, ktorý Vás bude ako rodiča usmerňovať a  priebežne o všetkých úspechoch Vášho dieťaťa informovať.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na kurzy@centrumdialog.sk alebo telefonicky na 0905 319 014